תורמים לעשייה

אני מודים מקרב לב לאנשים והחברות אשר תורמים לפיתוח וקידום חזון העמותה :

חברת מרעום דולפין ישראל

H.O.Y 2050 LTD

עמותת מל"י – מרכז לאזרחים יזמים
חברת HIGH Q