אודות העמותה

חזון

עמותת "הנמר המעופף" הוקמה בנובמבר 1982, בעמותה זו חברים בוגרי היחידה, הורי החיילים והמשפחות השכולות.
העמותה שמה לה לדגל לפעול למען רווחת חיילי ובוגרי היחידה בשילוב הנצחת הנופלים וטיפוח המורשת. אלו באים לידי ביטוי בעידוד לימודים אקדמאים,
השתלבות בשוק העבודה, חינוך למנהיגות ומעורבות חברתית. בוגרי היחידה מאופיינים ברוח התנדבות, כושר הסתגלות, מנהיגות,
שאפתנות והתמודדות עם קשיים על רקע עמידתם בשירות אתגרי ומורכב המיוחס רק ליחידות העלית בצה"ל.

על כן, עמותת הנמר רואה בשילוב פעילותה ויכולתה האנושית שני מרכיבים מרכזיים המאפשרים; תמיכה, קידום ושילוב כוח אדם איכותי במשק הישראלי
ותרומה ממשית בהווה ובעתיד לחברה הישראלית כולה.

מטרות העמותה :
- דאגה וסיוע ליוצאי היחידה תוך טיפוח הקשר עם ובין בוגרי הסיירת
- הנצחת חללי הסיירת וטיפוח הקשר עם המשפחות השכולות
- טיפוח מורשת היחידה
- דאגה לרווחת חיילי הסיירת הסדירים
- עידוד מעורבות ותרומה חברתית של הבוגרים
- שמירה על תשתית ארגונית פעילה ויציבה לעמותה

תנאי קבלה חברים למועדון הבוגרים :
- בוגר היחידה אשר סיים את שירות הלוחם
- מי ששירת/ה בסיירת וסיים את שרותו בסיירת בתפקיד תמיכת הפלוגה
- בני המשפחות השכולות
- מי שהפסיק לשרת ביחידה מחמת פציעה או מחלה
- כל מי שמזדהה עם מטרות העמותה ומועמדותו תאושר ע"י וועד
* ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד.
סירב הוועד לקבל את המבקש כחבר העמותה, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה של העמותה.

חברי הוועד ובעלי תפקידים:

  • יואלי אור – יו"ר העמותה
  • גרי מישון - גזבר העמותה
  • אירית בר נתן - תחום משפחות שכולות
  • ד"ר דורון שולצינר - פרויקט המלגות וספר המורשת
  • זיו זרצקי - מנכ"ל
  • דודי קליין - מנהל מערכות מידע