פרויקטים

בימים אלו העמותה עוסקת במיסוד פעילותה ובקידומם של פרויקטים ממוקדים.
לשם התרחבות הפעילות, העמותה תשקוד ליצירת תשתית יציבה; כלכלית, ארגונית וניהולית תוך מיסוד פעילות סדירה.

פרויקטים לשנת 2015:

  • הגדלת מספר מקבלי המלגות ושימור הקשר עם התורמים
  • עדכון האתר והנתונים בו באופן שוטף
  • פרסום ידיעון לתפוצת הבוגרים
  • הגדלת מספר ההטבות לבוגרים
  • הגדלת מספר המשרות המוצעות
  • עדכון פינת המורשת באתר האינטרנט
  • עריכת ימי משתחררים מטעם העמותה
  • התנדבות בקהילה