איסוף התרומות למלגות ע"ש מנחם רייך ורון אשוח ז"ל הסתיים

היעד הושג!