דרוש יועץ עסקי

דרוש יועץ עיסקי עצמאי להבראת עסק בתחום החקלאות.
לפרטים: yonatanloon@gmail.com