עמותת הנמר מרכינה ראש ומשתתפת בצער חטיבת גולני ומשפחת חזן על פטירתו של יום טוב. האיש, המפקד והאגדה שליווה את חטיבת גולני על כלל היחידות שלה ולימד דורות של מפקדים מהי רעות, אחווה וטיפול בפרט.

יהי זכרו ברוך

תמונה: בלוג נעמוש