הקמת מועדון חדש לנמרים

תרומת מכשיר טלויזיה לפלס”ר מהעמותה,תרומת טלויזיה לפלסר

הסנונית הראשונה לקראת מועדון חדש לפלס”ר שיוקם בסיוע העמותה.