חפירות ארכיאולוגיות

חייל משוחרר? הצטרף לחפירות הארכיאולוגיות בעיר דוד ו…כרטיס הטיסה עלינו! עבודה מועדפת, ערכית ומתגמלת.
sayeret_drushim_a5_5