מפגש היסטורי – צוות אוגוסט 82

צוות אוגוסט 82 המיתולוגי בהרכב כמעט מלא, במפגש הסטורי אצל יגאל צבעוניאוגוסט 82