מפקדי יחידת החה”ן לדורותיה

פיני דגן

תאריכי פיקוד: 1978-1979

מוטי סוויסה

תאריכי פיקוד:

יאיר נווה

תאריכי פיקוד: 1979-1980

שוקי שחרור

תאריכי פיקוד: 1980-1981

צביקה ברקאי

תאריכי פיקוד: 1981-1982

בני תבין

תאריכי פיקוד: 1982-1983

יואש רובין

תאריכי פיקוד: 1983-1984

רן תמיר

תאריכי פיקוד: 1984-1985

שמואל אביבי

תאריכי פיקוד: 1985-1986

גברעם הגלילי

תאריכי פיקוד: 1986-1987

שמואל זכאי

תאריכי פיקוד: 1987-1988

צפריר בן זאב

תאריכי פיקוד: 1988-1989

זוהר דביר

תאריכי פיקוד: 1989-1990

שגב מנדלסון

תאריכי פיקוד: 1990

יובל בזק

תאריכי פיקוד: 1990-1991

אבי חליפה

תאריכי פיקוד: 1991-1993

אורן אבמן

תאריכי פיקוד: 1993-1995

אופק בוכריס

תאריכי פיקוד: 1995-1996

אייל שחר

תאריכי פיקוד: 1996-1997

יניב עשור

תאריכי פיקוד: 1997-1998

אילן דיקשטיין

תאריכי פיקוד: 1998-2000

אופיר ליוויוס

תאריכי פיקוד: 2000-2001

צביקה כנות

תאריכי פיקוד: 2001-2002

אורי חגי

תאריכי פיקוד: 2002-2003

שי קלפר

תאריכי פיקוד: 2003-2004

אלעד כהן

תאריכי פיקוד: 2004-2005

ארז אלקבץ

תאריכי פיקוד: 2005-2007

אייל היימן

תאריכי פיקוד: 2007-2008

איתי פריד

תאריכי פיקוד:

מולי יחזקאל

תאריכי פיקוד:

דביר חבר

תאריכי פיקוד: 2008-2009

מוטי עמר

תאריכי פיקוד: 2009-2010

עדי גנון

תאריכי פיקוד: 2010-2011

עמיחי טרייבר

תאריכי פיקוד: 2011-2013

אבישי ברוקנטל

תאריכי פיקוד: 2013-2014

חיים מזרחי

תאריכי פיקוד: 2014-2015

תאמר בדר

תאריכי פיקוד: 2015-2016

נחמיה שנייד

תאריכי פיקוד: 2016-2017

הרון לבאי

תאריכי פיקוד: 2017-2018

טל תורג'מן

תאריכי פיקוד: 2018-2019