משרה מאתגרת בחו”ל ,פלקס מחפשת במיוחד יוצאי סיירות.

משרות