תכנית ג”ל מעניקה הזדמנות נדירה ללוחמים משוחררי גולני, ללא נתוני קבלה ללימודים אקדמיים, להשתלב בלימודי הנדסה, מדעים מדוייקים ומקצועות ההיי-טק דרך המוסדות היוקרתיים בארץ.

התכנית מאפשרת לגשר על פני פערים לימודיים וכלכליים באמצעות מכינות וסיוע נוסף בכל התחומים הסובבים את תקופת הלימודים.