ערב מורשת – “משפחה במצור”


בוגרי יחידה מוזמנים לקחת חלק.
הרשמה מוקדמת חובה.