זהו אחד מהפרויקטים החשובים ביותר של העמותה שכן הוא משלב:
* הנצחה: כל מלגה הנתרמת הינה ע”ש נופל של היחידה.
* סיוע לסטודנט: מלגות נתרמות למען סטודנט בוגר היחידה הזקוק לה למימון לימודיו.
* תרומה לקהילה: כל מלגאי מחויב בשעות תרומה למען הקהילה.

 

חברי עמותת הנמר שלום,

פרויקט המלגות “סרגל” 2023-24 יוצא לדרך!

אנו מבקשים להזכיר כי פרויקט המלגות של עמותת הנמר – “סרגל” לשנת הלימודים הקרובה יצא לדרך.

כל המעוניינים להירשם כמועמדים לקבלת מלגה (סטודנטים) מתבקשים לעשות כן בהקדם

וכן, המעוניינים להירשם כתורמי מלגה, מתבקשים לעשות כן בהקדם

זהו אחד מהפרויקטים החשובים ביותר של העמותה שכן הוא משלב:
* הנצחה: כל מלגה הנתרמת הינה ע”ש נופל של היחידה.
* סיוע לסטודנט: מלגות נתרמות למען סטודנט בוגר היחידה הזקוק לה למימון לימודיו.
* תרומה לקהילה: כל מלגאי מחויב בשעות תרומה למען הקהילה.

פרטים בדבר תרומת מלגה:
רצ”ב מסמך עם פרטים מלאים בדבר תרומת מלגה. אנא עיין/י בחומר המצורף. 
היענותכם לתרומות הנה קריטית להצלחת הפרויקט!

פרטים בדבר בקשת מלגה:

רצ”ב טופס אלקטרוני  הכולל את תנאי המלגה. סטודנטים – אנא קיראו בעיון את התנאים ומלאו את הבקשה במלואה

אנא הזדרזו להירשם הן כתורמים והן כמלגאים.

בברכה,

ועד העמותה 

לכל מקום שנרצה בכל דרך שנבחר