40 שנה לצוות יורם אילון, נובמבר 75′

בטיול בנחל יחיעם – מציינים 40 שנה לגיוס ! טעימה מניווט ״אגמים״צןןת יורם אילון

 

באדיבות רוני שליין מנהלל