לוחמי ובוגרי העורב,

לוחמי ובוגרי העורב,

קריאה להנצחת חללי העורב

בפרויקט המלגות  ע”י תרומת מלגה ע”ש חלל העורב

 

מזה שנים רבות העמותה מקדמת את הנצחת החללים בהקדשת תרומת מלגה על שם חללי היחידות השונות. בשנתיים האחרונות, עם איחוד העמותות, רבים מבין בוגרי העורב זכו למלגת לימודים, אך מספר תורמי המלגות לטובת חללי העורב היה מיזערי. 

במסגרת פרויקט המלגות השנה התקבלו תרומות לזכרם של 55 חללים תוך ביקוש כפול למלגות מהבוגרים. לצערנו, נתרמה רק מלגה בודדת למען חלל העורב, מקרב 28 חללי העורב וכ 1400 בוגרים.   אנו פועלים רבות למען הנצחת החללים ובעזרת תרומתכם נוכל להרחיב את הנצחתם של חללי העורב. 

 

אודות פרויקט המלגות

עמותת הנמר מובילה שנים רבות פרויקט מלגות המשמר את זיכרם של חללי היחידה. הפרויקט מביא לידי ביטוי את הערבות ההדדית בין כלל בוגרי היחידה בשילוב הנצחתם של חללי היחידה ותרומה למען חברה ישראלית שוויונית.

 

פרויקט המלגות של עמותת הנמר מתבסס על שתי רגלים איתנות שימור זיכרון החללים תוך כדי תרומה למען חברה שיוונית, ובכך מחבר את הנצחת החללים עם עשיה למען החברה הישראלית. 

במסגרת המלגה, המלגאים בוגרי היחידה רוקמים קשר אישי ישיר עם משפחות החללים למפגשי הכרות וחיבור אמיץ לסיפורו  האישי של החלל. כאשר נדבך נוסף הוא התרומה החברתית של המלגאים המבצעים ותורמים 48 שעות התנדבות למען החברה בתחומי שונים כגון :צעירים, שכבות מצוקה, קשישים, פגועי ראש ,חולים סופניים ,נכים ובפעילות במסגרת עמותת הנמר. 

הפרויקט כולל  מענק מלגה על סך 5,000 ש”ח לטובת לימודים לבוגר היחידה, כאשר המלגות נתרמות ע”י משפחות החללים, חברים, צוותים ומטרתן לשמר את זיכרון חלל העורב ולסייע לבוגרי היחידה בלימודיהם 

אנו קוראים לבוגרי העורב לתרום מלגה לזכרו של חלל העורב שתוענק למלגאי בוגר היחידה.  הביקוש בקרב המלגאים למלגות רב והקשר עם הבוגרים והמורשת מתחזק וכתוצר פרויקט ההנצחה של חללי העורב מתחזק, צומח וגדל.


* מוזמנים להעביר מכתב זה לחברכם בעורב ולארגן תרומות משותפות 

 

לפרטים נוספים אודות התוכנית נא לפנות לאלעזר סגל elazar@namer.org.il  

 

בברכה,

אלעזר סגל- 0524753399

פיתוח וניהול מיזמים חברתיים, עמותת הנמר