לוחמי ובוגרי הפלחה”ן,

לוחמי ובוגרי הפלחה”ן,

קריאה להנצחת חללי הפלחה”ן

בפרויקט המלגות  ע”י תרומת מלגה ע”ש חלל הפלחה”ן

 

מזה שנים רבות העמותה מקדמת את הנצחת החללים בהקדשת תרומת מלגה על שם חללי היחידות השונות. בשנתיים האחרונות, עם איחוד העמותות, רבים מבין בוגרי הפלחה”ן זכו למלגת לימודים, אך מספר תורמי המלגות לטובת חללי הפלחה”ן היה מיזערי. 

במסגרת פרויקט המלגות השנה התקבלו תרומות לזכרם של 55 חללים תוך ביקוש כפול למלגות מהבוגרים. לצערנו, נתרמו שתי מלגות בודדות למען חללי הפלחה”ן, מקרב 18 חללי הפלחה”ן וכ 1200 בוגרים.   אנו פועלים רבות למען הנצחת החללים ובעזרת תרומתכם נוכל להרחיב את הנצחתם של חללי הפלחה”ן. 

 

אודות פרויקט המלגות

עמותת הנמר מובילה שנים רבות פרויקט מלגות המשמר את זיכרם של חללי היחידה. הפרויקט מביא לידי ביטוי את הערבות ההדדית בין כלל בוגרי היחידה בשילוב הנצחתם של חללי היחידה ותרומה למען חברה ישראלית שוויונית.

 

פרויקט המלגות של עמותת הנמר מתבסס על שתי רגלים איתנות שימור זיכרון החללים תוך כדי תרומה למען חברה שיוונית, ובכך מחבר את הנצחת החללים עם עשיה למען החברה הישראלית. 

במסגרת המלגה, המלגאים בוגרי היחידה רוקמים קשר אישי ישיר עם משפחות החללים למפגשי הכרות וחיבור אמיץ לסיפורו  האישי של החלל. כאשר נדבך נוסף הוא התרומה החברתית של המלגאים המבצעים ותורמים 48 שעות התנדבות למען החברה בתחומי שונים כגון :צעירים, שכבות מצוקה, קשישים, פגועי ראש ,חולים סופניים ,נכים ובפעילות במסגרת עמותת הנמר. 

הפרויקט כולל  מענק מלגה על סך 5,000 ש”ח לטובת לימודים לבוגר היחידה, כאשר המלגות נתרמות ע”י משפחות החללים, חברים, צוותים ומטרתן לשמר את זיכרון חלל הפלחה”ן ולסייע לבוגרי היחידה בלימודיהם 

אנו קוראים לבוגרי הפלחה”ן  לתרום מלגה לזכרו של חלל הפלחה”ן שתוענק למלגאי בוגר היחידה.  הביקוש בקרב המלגאים למלגות רב והקשר עם הבוגרים והמורשת מתחזק וכתוצר פרויקט ההנצחה של חללי הפלחה”ן מתחזק, צומח וגדל.


* מוזמנים להעביר מכתב זה לחברכם בפלחה”ן ולארגן תרומות משותפות 

 

לפרטים נוספים אודות התוכנית נא לפנות לאלעזר סגל elazar@namer.org.il  

 

בברכה,

אלעזר סגל- 0524753399

פיתוח וניהול מיזמים חברתיים, עמותת הנמר