שיפוץ המועדון וחדר המורשת בשרגא

שלום רב,

עם התקדמות הפרויקט אנו פונים אליכם, חברי העמותה, להפיץ את הפלייר המצורף בארץ ובחו”ל לצורך גיוס תרומות נוספות לפרויקט חשוב זה.

12

 

לכל מקום שנרצה ובכל דרך שנבחר