חידוש חדר ההנצחה בשרגא

באפשרותך לקחת חלק ולשלוח לנו את המידע שברשותך