עברו להם שנתיים מאז לכתו של גרי אהובינו

נעלה לקברו בבית העלמין בית דגן,
ביום שישי ה-7/2
בשעה 9:30 בבוקר.
לאחר מכן מוזמנים להצטרף לביתנו ברח’ רחבעם זאבי 36
ראשון לציון קומה 19 דירה 75.
משפחת מישון