תרומה עבור הטקס לציון 60 שנה לקרב נוקייב

למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

עמותת הנמר מודה לכם מראש על תרומתכם הנדיבה